Оновлення планети Земля

Кандидат військових наук Є. Г. Смотрін написав доклад під назвою «Стихії та катастрофи – головна загроза планетарній і євразійській безпеці при вході у ІІІ тисячоліття», про гео-кліматичну планетарну перебудову. Власне планетарну, тобто всієї планети. Аби не обтяжувати Вас складним текстом наповненим науковими термінами та формулюваннями ми подаємо коротенький опис загальної концепції.

По-перше. Автор наукової праці відштовхується від того, що наша планета Земля – це не просто астрономічне тіло, а жива істота. Живий організм – який живе за своїми біо-ритмами та іншими нам невідомими закономірностями. При цьому люди і їх колективна свідомість є невід’ємною складовою частиною єдиного планетарного організму і відповідно, самі не усвідомлюючи того, здатні в матеріальному і нематеріальному плані чинити на нього вплив.

По-друге. Приблизно, кожні 12 тисяч років планета Земля здійснює активну зміну, перерозподілення внутрішніх сил та енергій. При чому ці події автор пов’язує і з процесами, що відбуваються в космічних масштабах – в межах Сонячної системи та поза нею. Для планети це один з чергових етапів її життя, що відбувається постійно на протязі життя планети. Це об’єктивно необхідно для циклічних змін і переналаштувань механізмів, форм і завдань земного життя в контексті цілей і закономірностей цілісного галактичного розвитку. Відбувається циклічно і мешканців планети ніхто не питає і влинути на це вони нездатні. От тут і починається дуже цікаве для нас – мешканців планети Земля. Ми, сучасне покоління, живемо саме в той час коли відбудеться активна фазу переходу.

За ствердженням автора, фаза інтенсивного переходу вже розпочаась у 1999 і триватиме до 2033 року. Власне сьогодні у 2016 вже пройшло половина зазначеного відрізку часу. Тобто перехід може відбутися будь-коли – хоч цими днями! В любому випадку, для основних мас населення, це буде вкрай неочікувано і ніхто попереджати не буде.

Тепер, чим саме являється даний планетарний перехід чи планетарна перебудова планети?

Є. Г. Смотрін говорить, що початок інтенсивної фази перехду супроводжувався: наростанням погодно-кліматичних дисфункцій; поступовим зміщенням земної орбіти (до центру мас Сонячної системи); збільшенням кута нахилу осі обертання планети; зменшенням орбітальної швидкості планети.

І далі нас з планетою очікують:

1. Ряд динамічних прискорень Землі в зміщенні орбіти і осі (за попередніми прогнозами – не менше 7-9 сплесків). Що в свою чергу призведе до масових сейсмо-вулканічних вивержень, землетрусів, зсувів, цунамі, ураганів та гігантських затоплень.

2. Руйнування об’єктів інфраструктури, аварійні відмови різноманітної (наземної, плаваючої, повітряної, космічної) техніки (в тому числі і ядерно-енергетичної).

3. Хронічні та імпульсивні деструкції людської фізіології і психіки (в т. ч. операторів техніки та озброєних осіб). Активізація процесів планетарної перебудови провокує виникнення техногенних катастроф і соціальних потрясінь. Поясненням цьому, швидше за все, можуть служити частотно-резонансні впливи (певного спектру) природного походження, що утворюються внаслідок процесів, протікають в геоактивних зонах і дестабілізуючим чином впливають на психічний стан людей. Адже саме психічний стан людей визначає характер їх повсякденних дій, мотивацій та соціальної поведінки.

4. Різьке погіршення імунітету населення, яке посилиться розбалансованість багатьох людських організмів тривалою руйнівною дією наркотичних, алкогольних, техногенних та інформаційних засобів, сучасних продуктів харчування і лікарських препаратів. Неготовність, розгармонізованних пульсаційно-хвильових контурів людей, до адекватної перебудови на нові тонкоенергетичні режими функціонування. Нездатність розбалансованої імунної системи, що послабила зв’язок зі своїми природніми енерговитоками, забезпечувати достатню опірність організму до наростаючих вірусних та інших екологічних загроз.

Гостро постає загроза виживанню цивілізації власне, як носію гуманістичних ідей. В роботах, іншого вченого, генетика, доктора біологічних наук П. П. Гаряева, зазнчається пряма взаємо-залежність генетичної інформаціі з психостатусом людини. Простіше кажучи – масова втрата людьми значущих духовних та інтелектуальних якостей (що сукупно характеризуються поняттям «людяність») негативним чином відіб’ється на генетиці людини (як виду високорозвинутої істоти), що загрожує обернутися деградацією і виродженням людської раси.

В поєднанні, вищезазначені фактори, загрожують наслідками лиха, що може вийти за межі масового досвіду нинішньої цивілізації. При збереженні нинішньої наукової та світоглядної дезінформованості і практичної дезорганізованності соціуму масштаби і наслідки стихійних лих можуть прийняти апокаліптичний характер. Незнання суспільством реальних причин планетарних катаклізмів, що насуваються, тільки посилить негативний розвиток ситуації і привести до набагато більш численних жертв серед населення світу. Що можливо і є метою для певної частини світової еліти, стурбованою питанням перенаселеності планети.

ramdisk-crop_156267074_EVyVosd

Ось такий, не дуже оптимістичний прогноз виходить. Основним руйнівним чинником будуть власне явища природного характеру – землетруси, виверження вулканів, цунамі та повіні. Основним але не єдиним. Додатковим чинником буде і людський фактор. Змінювати психіку та фізіологію людини буде взаємодія різних енергій планети (гравітаційних, електричних, електромагнітних, гелієвих, радонових , водневих та ін.) з енергетичними потоками космосу. Сумарний вплив зазначених чинників скоріш за все стане руйнівним для теперішньої цивілізації.

В історії Землі планетарні макроперебудови відбувалися неодноразово, зважаючи на циклічнісь природи їх походження. В даний час людство знаходиться в активній фазі циклічної трансформації планетарного організму. Помилкова науково-практична парадигма тільки погіршує це положення, штучно розділяючи суще на матеріальний (фізичний, проявлений) світ і нематеріальний (духовний, ментальний) план, які на ділі складають Єдине Ціле. Адже не може існувати тіло без душі або людина без свідомості, тому що в своєму нерозривному взаємозв’язку вони є неподільним цілим. Так що негативні (помилкові) дії людей є породженням помилкової світоглядної концепції, заснованої на хибних уявленнях про Всесвіт виникають від незнання його непорушних універсальних законів.

Але Є. Г. Смотрін не позбавлений й оптимізму. Вчений прогнозує подальше ослаблення амплітуди і масштабів перехідних коливальних процесів та значне потепління клімату. Також, в тих хто виживе, відбудеться інтенсивна перебудова, прогрес науки і всієї практики людства під впливом жорсткої природної необхідності. Одним з неодмінних умов стає зміна мислення людей і суспільства в цілому в бік усвідомлення себе невід’ємною частиною планетарного організму. Через осягнення і прийняття даного факту людина (людство) стає залученим в процес Космічної Еволюції і отримує доступ до знань такого рівня, що не були йому раніше доступні. Таку можливість дає людині розширення її свідомості «під впливом жорсткої природної необхідності», що, мабуть, буде доступно не всім, а тільки тим, «хто збереже свою резонансну включеність в Природу».

ramdisk-crop_156267775_3AyNPT5

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *